UUTISET - Tapahtumakalenteriin pääset selaamalla alaspäin


Takaisin yleiskatsaukseen

08.11.2019

Kauklahti-seura antoi muistutuksen Uusimaa 2050-maakuntakaava-ehdotukseen

Kauklahti-seura vastustaa kaavamerkintää 'raskas rataliikenteen varikko' Mankki-Luoma-alueella - lue muistutus alla (kuva liitteenä!

Uudenmaan liitto
Esterinportti 2 B
00240 HelsinkiMuistutus Uusimaa 2050-kaavaesitykseen


Kauklahti-seura ry – Köklaxgillet rf on aktiivinen kaupunginosayhdistys, joka toimii Espoon länsiosassa sijaitsevan Suur-Kauklahden alueella. Alue sijoittuu rantaradan varteen, Espoonlahden pohjukkaan kahden joen (Espoonjoki ja Mankinjoki) suistoon ja on Kirkkonummen kunnan rajanaapurina.

Kauklahti-seura haluaa, että maakuntakaavasta poistetaan raskaan raideliikenteen varikkoa tarkoittava merkintä kohdassa Espoonlahden pohjukka - Mankki - Luoma paikan epäsopivuuden vuoksi. Seuraavassa perusteluita paikan soveltumattomuudelle varikkorakentamiseen:
- Mankin ja Luoman suunnittelualueet sijaitsevat Espoonlahden pohjukassa, meren rannan välittömässä läheisyydessä ja kahden joen suistoalueella (erityisesti Mankin joki).
o Tulvariskit alueen välittömässä läheisyydessä ovat jo nykylaskelmien mukaan suuret. Epäselvää on, miten riskit kasvavat, kun nykytutkimusten mukaan meritulvien ennustetaan kymmenkertaistuvan.
o Pian käynnistyvä Blominmäen jätevesipuhdistamon hätäylivuotojuoksutus saattaa kasvattaa alueen tulvariskiä.
o Hulevesien käsittelytarve rakentamisen ja käytön aikana on epäselvää.

- Mankin ja Luoman suunnittelualueiden välittömässä läheisyydessä sijaitsee seuraavia suojeluarvoja:
o Natura 2000-suojelualue.
o Fiskarsinmäen luonnonsuojelualue.
o Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö- sekä maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö -merkinnät.
o Pohjavesialue.

- Lisäksi Mankin ja Luoman suunnittelualueilla kulkee viheryhteystarve.

- Mankin ja Luoman suunnittelualueet sijaitsevat vanhalla merenpohjalla savimaalla.
o Annettu rakennuskustannusarvio on huolestuttavan pieni, kun läheisyydessä on 15 metrin sijaan mitattu jopa 30 metrin savimaakorkeuksia.

- Varikon mukanaan tuomat Mankin ja Luoman suunnittelualueiden mahdolliset melu-, tärinä- sekä valosaastevaikutukset ovat epäselviä, mutta todennäköisesti ne olisivat laaja-alaiset ja haitalliset asutukselle ja luonnolle.

- Kauklahti-seuran mielestä maakuntakaavan varikkomerkinnän vuoksi tehdyt selvitykset eivät ota huomioon Mankin-Luoman suunnittelualueiden sijainnista johtuvia yhteisvaikutuksia. Määräysten mukaisesti varikko tulee suunnitella siten, että toiminnasta aiheutuvat melu- ja muut ympäristöhäiriöt ovat mahdollisimman vähäiset.

Kauklahti-seura toteaa, että luonto-, kulttuuriympäristö- ja maaperäolosuhteiltaan Mankki-Luoman suunnittelualueet ovat harvinaislaatuisen epäsopivat raskaan raideliikennevarikon paikan suunnittelulle ja toteutukselle.
Lopuksi
- Suur-Kauklahden alue on Espoon vanhin asuinalue ja sen asukasmäärä on lähtenyt kasvuun asemakaavoituksen kehityksen ja vuoden 2006 asuntomessujen myötä. Alue on Espoon lapsiperhevaltaisin alue ja sillä on potentiaalia kehittyä ja kasvaa edelleen raideliikenteeseen tukeutuvana viihtyisänä paikalliskeskuksena. Kauklahti-seuran mielestä Uudenmaan alueen raideliikenteen edellytyksiä ja siihen liittyviä varikkotarpeita tulee ratkoa siellä, missä siitä on vähiten haittaa alueen asuin- ja työpaikka-alueiden kehitykselle sekä luonto- ja kulttuuriarvoille.

- Espoon kaupunginhallitus on myöskin ollut sitä mieltä, ettei varikko sovi Kauklahteen. Espoon kaupungin kannalla on keskeinen merkitys alueen yleis- ja asemakaavoitukselle, joka on kaiken rakentamisen edellytyksenä. Tämän vuoksi HSL:n raideliikenteen kapasiteettikysymyksiin on etsittävä ratkaisuja nykyistä tiiviimmässä yhteistyössä alueen kuntien kanssa sekä asukkaita ajoissa kuunnellen.


Espoossa 7.11.2019

Susanna Rahkonen, puheenjohtaja
Kauklahti-seura ry – Köklaxgillet rf
sp. info@kauklahti.fiKuva julkaisusta Uudenmaan liiton julkaisuja E 227 – 2019: Uusimaa-kaava 2050, ESPOONLAHTI–SAUNALAHTI NATURA 2000 -ALUEEN NATURA-ARVIOINTI

 Uusimaa-kaava 2050 NATURA-Espoonlahti-arviointi.png


Takaisin yleiskatsaukseen


TAPAHTUMAKALENTERI

Feed
12.06.2021
Halieläinvierailu
Jos epidemiarajoitukset sallivat, niin Kauklahti-seuran tilaama halieläinten vierailu toteutuisi vihdoin. Paikalle on saapumassa mm. laama, lammas, vuohi, pupuja yms. Seuraa tiedotustamme tapahtuman...   Lisää
20.06.2021
Suomen luonnonkukkien päivä
Yhteispohjoismaista Luonnonkukkien päivää vietetään sunnuntaina 20.6.2021. Teemalajina on keltakurjenmiekka (Iris pseudacorus), Suomen luonnonsuojeluliiton Virtavesi -teemavuoden kunniaksi. Kauklahti-seura...   Lisää
28.08.2021
Espoo-päivä
Seuraa tiedotusta Kauklahden tapahtumista Espoo-päivänä.   Lisää
18.09.2021
KAUKLAHTI-päivä
Lisätietoja tulossa...   Lisää
01.12.2021
-
24.12.2021
Elävä Joulukalenteri Kauklahdesssa 2021
1.-24.12 järjestettävä tapahtumasarja eri toimijoiden järjestämänä eri puolilla Kauklahtea. Lisätietoja tulossa...   Lisää