Kauklahden ympäristö ja luonto

Kauklahti on edelleen kylämainen pieni asutuskeskus Espoon länsi-laidalla. Se ominaispiirteitä ovat mereen rajautuvat kaksi jokea, rautatie,  Kuninkaantie (rantatie) ja Espoonkartano. Lähestyypä Kauklahtea mistä suunnasta tahansa, niin aina näkyy peltoa ja muuta luontoa, ja aika usein myös vettä (joki).

Kauklahden kehittyminen asuinalueeksi jo varsaisessa vaiheessa on ollut mahdollista hyvien luonnonolosuhteiden vuoksi - Kauklahtihan sijaitsee meren rannalla kahden joen suistossa (Espoonjoki ja Mankinjoki) - meri ja joet mahdollistivat liikkumisen ja kaupankäynnin ja suistomaa viljelyn jo vuosisatoja sitten. Myöhemmin  Kuninkaantie Kuninkaankartanoineen ja rautatie kehittivät aluetta.

Kalastuksen merkitys oli aikoinaan suuri, ja Lasilaakson Fiskarsinmäellä sijaitsikin aikoinaan paljon kalastajamökkejä. Nykyään tämä Espoonlahden pohjukan suisto on luonnosuojelualue, jossa muuttolinnut viihtyvät keväisin ja syksyisin.

Kauklahdessa on tilaa liikkua luonnossa ja usein metsään pääseekin melkein jokaiselta kotiovelta. Luonnon läheisyyden huomaa kesyyntyvien petokantojen läsnäolosta - jänikset, peurat, supikoirat, mäyrät, ja hirvet kuuluvat jokaviikkoisiin havaintokohteisiin. Susi havaittiin Lasilaakson-Hansavalkaman pellolla v.2017 ja olipa 1990-luvun lopulla karhukin liikkeellä läpi Kauklahden kohyi Nuuksion erämaita.

Maakuntakaava Uusimaa2050 ja Espoon Pohjois-osien yleiskaava on valitusprosessin vaiheessa ja kauklahtelaiset ovatkin huolissaan mm. raskaan junaliikenteen varikkomerkinnästä. viherkäytävän säilymisestä Näkinmetsässä, Espoon- ja Mankinjokisuiston luonnon säilymisestä ym. erityisistä alueen luonto-asrvoista.
Kauklahden keskustaa ollaan diis aseman ympärollä ja etenkin eteläpuolella kaavoittamassa  uudelleen, ja tavoitteena on vanhan teollisuusalueen maille saada n.5000 asukaan asutus- ja palvelukeskittymä. Kauklahti-seura on antanut kaavavaiheen OAS-menettelyssä 5/2019 mielipiteensä ko. alueen suunnitteluun ja se pitää liian suurena suunniteltua asukasmäärää korkeissa kerrostaloissa maakunnallisesti merkittävässä maisemamiljöössä Espoonjokilaaksossa  ja valtakunnallisesti merkittävän rakennetun ympäristön, Kauklahden aseman (RKY-kohde)  vieressä. Kehittämisessä on huomioitava alueen merkittävät kulttuuriympäristö- ja luontoarvot, Suur-Kauklahdessa on peräti viisi luonnonsuojelualuetta. Ko. Lasihytin kaavaa odotetaan nvalmistuvaksi vuonna 2022.

Kauklahdessa on siis mahdollisuus vaeltaa ja lenkkeillä luonnossa, uida ja meloa joessa tai meressä tai lammessa, nauttia lainehtivaan peltomaisemaan  siintävistä iltaauringon säteistä ja pyöräillä hyviä pyöräteitä tai pikkuteitä ilman ruuhkaa.

Päivitetty 030822